home  email facebook

Елин Пелин

Биография

Роден: 18.7.1878, Байлово, Софийско
Починал: ..1949, София

Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) е роден на 18.07.1877 г. в с. Байлово, Софийско. Учи гимназия в Панагюрище и София, но не успява да завърши пълния гимназиален курс. Учителства в родното си село, журналист и редактор на различни периодични издания (сп. "Селска разговорка", в. "Българан", сп. "Слънчоглед", в. "Развигор", вкл. и за деца - "Веселушка", "Чавче", "Светулка", "Пътека"). Назначен е за библиотекар, период, през който е командирован във Франция, а през Първата световна война е мобилизиран като военен писател в редакцията на в. "Военни известия" и сп. "Отечество". Започва да публикува стихове и разкази през 1895, но известност придобива в началото на века, когато излизат неговите "Разкази" в два тома (1904; 1911). Освен на разкази Елин Пелин е автор на повестите "Гераците" и "Земя", на цикъла "Под манастирската лоза", на стихотворения в проза "Черни рози", на книгата с хуморески "Пижо и Пендо", както и на многобройни стихове, поеми и приказки за деца и на романа "Ян Бибиян". Умира на 3.12.1949 г

Допълнителна информация

Снимки

Elin Pelin.jpg  
Тази страница е посетена 871 пъти.